V Niedziela Wielkanocna

  1. Od poniedziałku do soboty będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 – 18.00. Zapraszam aby znaleźć czas na krótką modlitwę w ciszy. Z tej racji nabożeństwo majowe będzie odprawiane o godz. 17.50 i po nim msza św.
  2. Za tydzień przed kościołem będą zbierane ofiary na sprzątanie naszego kościoła. Za ofiary składam serdeczne Bóg Zapłać.
  3. Przypominam, że każdą pracę wykonywaną na cmentarzu należy zgłosić do kancelarii. Jeżeli ktoś zmienia pomnik to należy wnieść opłatę również do kancelarii parafialnej. Śmietniki są po to by do nich wrzucać plastiki i śmieci nie ulegające biodegradacji. Proszę pamiętać, że każda praca wykonana bez zgody parafii jest niedozwolona na cmentarzu i parafia może rozebrać wykonaną pracę. Jeżeli wymieniamy pomnik to firma pogrzebowa lub zlecający maja obowiązek utylizacji starego pomnika. Cmentarz nie jest wysypiskiem śmieci.
  4. Gość Niedzielny– 5 zł.

NOWY TARG

  1. Za tydzień tak jak zapowiadałem przed kościołem zbieramy ofiary na sprzątanie naszego kościoła. Za ofiary składam serdeczny Bóg Zapłać.
  2. W piątek o godz. 16.30 msza św. a po niej nabożeństwo majowe .