Życzenia Świąteczne

Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja

Jemu chwała na wieki. Alleluja

Przeżywamy największą tajemnicę naszego odkupienia Zmartwychwstanie Jezusa, który otworzył nam bramy nieba. To jest największa radość naszego chrześcijaństwa. Radość szczęścia wiecznego. Chrystus dał nam Nowe Życie. Staliśmy się przez obmycie w zdroju Krwi Zbawiciela Nową Ludzkością. Szczególnie doświadczamy tego w tych ostatnich tygodniach.

Zasiadając dzisiaj do stołu i dzieląc się poświęconym jajkiem podzielmy się miłością wypływającą z naszych serc. Tą bezinteresowną , która wszystko zwycięża i otwiera serca na każdego człowieka bez względu na wyznanie, kolor skóry, przekonania polityczne czy społeczne, bez względu na status społeczny. Stańmy się jedną wielką rodziną, którą łączy miłość.

Zdrowia, Radości, bliskości najbliższych oraz Nadziei w sercach

KS. Robert Ziemiański

Proboszcz