WSKAZANIA DOTYCZĄCE REKOLEKCJI ADWNETOWYCH 2020

W tym roku nie organizujemy rekolekcji adwentowych w tradycyjnym rozumieniu. W rekolekcjach można bowiem uczestniczyć zdalnie (chodzi przede wszystkim o słuchanie słowa Bożego, Ewangelii, pouczenia) poprzez transmisję internetową w parafii, czy też transmisje telewizyjne, które na pewno będą organizowane. W parafiach większych, zwłaszcza miejskich, warto każdego dnia, podczas wieczornej Mszy świętej (także podczas Mszy w południe, o ile taka jest), głosić homilię lub kazanie (od pierwszego dnia adwentu do Wigilii Bożego Narodzenia). Niezbędny jest też wówczas spowiednik w konfesjonale.

W ten sposób nie naruszamy rozporządzenia o limitach osób w kościele. Nie zwołujemy też dodatkowych zgromadzeń poza niedzielą, gdyż sprzyjają one transmisji wirusa.

+Jacek Jezierski, biskup elbląski

Elbląg, dn. 21 listopada 2020