Wielka Sobota

Wielka sobota jest dniem wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Nawiedzamy w tym dniu Grób Pański i czuwamy na modlitwie przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. 

Msza w Wielką Sobotę, czyli Wigilia Paschalna to celebracja przejścia (paschy) ze śmierci do nowego życia przez zmartwychwstanie. Nabożeństwo rozpoczyna się Liturgią Światła. Przed kościołem rozpala się ognisko, ponieważ Paschał, czyli woskowa świeca symbolizująca Jezusa zmartwychwstałego, ma być rozpalony od żywego ognia. Następnie Paschał, jako jedyne źródło światła, wnosi się do ciemnego kościoła. Tradycyjnie wszyscy wierni także przynoszą swoje świece i odpalają je ogniem z Paschału.

Kolejną częścią mszy w Wielką Sobotę jest Liturgia Słowa. Szczególnie bogata w tym dniu (8 czytań) – ma nam przypomnieć najważniejsze momenty z historii zbawienia. Później odbywa się Liturgia Chrzcielna, podczas której następuje pobłogosławienie wody i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przez wiernych. Na zakończenie Wigilii Paschalnej, wierni przyjmują Eucharystię (Liturgia Eucharystyczna).


Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia. Autorem zdjęć jest Pan Michał Kikut.