W kościołach może być maksymalnie 5 osób

Niestety w dniu dzisiejszym rząd przedłużył obowiązujące restrykcje również na czas świąt. W kościołach może uczestniczyć w nabożeństwach tylko 5 osób. Drodzy Parafianie bardzo bym prosił o dostosowanie się do tych sankcji i uczestniczenie w Mszach Św. Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy korzystając z mediów. Na Msze św. niech przyjdą jedynie te osoby, które zamawiały intencje. By nie wyróżniać prosiłbym o zrozumienie również w czasie mszy rezurekcyjnej – w czasie niej modlę się za wszystkich parafian – ograniczmy ją do p. Kościelnego i organisty a wszyscy niech obejrzą przez Facebooka lub w telewizji. Nasza niesubordynacja może wiązać się z mandatem, który zostanie nałożony nie na poszczególnych członków liturgii lecz na parafię.

                                                           Ks. Robert Ziemiański – proboszcz