Procesja na Boże Ciało

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało jest jednym z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim.

Choć świadomość niezwykłego cudu przemiany konsekrowanego chleba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa(Boże Ciało) towarzyszyła wiernym od początku chrześcijaństwa, jednak trzeba było czekać aż dziesięć stuleci zanim zewnętrzne przejawy tego kultu powstały i zadomowiły się w Kościele katolickim.

Procesje eucharystyczne w dniu Bożego Ciała wprowadzono nieco później niż samo święto. Pierwszym śladem ich istnienia jest wzmianka o uroczystej procesji przed sumą w Kolonii w latach 1265-75. Podczas procesji niesiono krzyż z Najświętszym Sakramentem. W ten sposób nawiązywano do dawnego zwyczaju zabierania w podróż Eucharystii dla ochrony przed niebezpieczeństwami.

Procesję na Boże Ciało w Starym Targu poprowadził ks. Tadeusz Szamatowicz.

Podczas procesji zostały odwiedzone miejsca najważniejsze w przestrzeni sakralnej Starego Targu, przede wszystkim krzyże i kapliczki. Dla celebracji kultu trasa procesji była przyozdobiona przez ścięte drzewa ustawione przy trasie przemarszu. W trakcie procesji uczestnicy śpiewali pieśni i litanie, a dzieci sypały kwiatki.

Poniżej znajdują się zdjęcia z procesji. Autorem zdjęć jest Pan Daniel Jankowski.