Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Niedziela Wielkanocna jest najstarszym i najważniejszym świętem w całym roku liturgicznym, na co wskazują słowa św. Pawła:

Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna także wasza wiara (1 Kor 15,14).


Uroczystości świąt Zmartwychwstania Pańskiego odznaczają się wśród wiernych szczególną radością, ponieważ zmartwychwstanie Chrystusa jest symbolem Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. W ten jakże radosny dzień, wierni naszej parafii zgromadzili się na Mszy św. Rezurekcyjnej śpiewając “Chrystus Zmartwychwstał, Alleluja”.