Misje święte w naszej Parafii 6-14.10.2018

Sobota: W Jezusie Chrystusie Bóg szuka człowieka

Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym

 •  18.00 – Uroczyste Rozpoczęcie Misji Świętych,  Intronizacja Pisma Świętego i Paschału, Msza Święta z Nauką Misyjną – Stary Targ

 

Niedziela: Bóg jest Miłością

Albowiem Bóg tak ukochał świat….

 • 08.00 – Msza Święta z Nauką Misyjną – Stary Targ
 • 09.30 – Msza Święta z Nauką Misyjną – Nowy Targ
 • 11.00 – Msza Święta z Nauką Misyjną – Stary Targ

 

Poniedziałek: Grzech człowieka i Zbawienie w Jezusie Chrystusie

Adamie, gdzie jesteś….

 • 11.00 –  Msza Święta z Nauką Misyjną – Stary Targ
 • 17.00 – Misyjne Spotkanie dla dzieci
 • 19.00 – Msza Święta z Nauką Misyjną – Stary Targ
 • 20.30 – Apel Misyjny – Stary Targ
 • 19.00 – Msza Święta z Nauką Misyjną – Nowy Targ
 • 20.30 – Apel Misyjny – Nowy Targ

 

Wtorek: Wiara i Nawrócenie

Mamy Rzecznika wobec Ojca….

 • 11.00 – Misyjna Uroczystość Pojednania – Stary Targ
 • 17.00 – Misyjne Spotkanie dla dzieci
 • 19.00 – Misyjna Uroczystość Pojednania – Stary Targ
 • 20.30 – Apel Misyjny – Stary Targ
 • 19.00 – Misyjna Uroczystość Pojednania – Nowy Targ
 • 20.30 – Apel Misyjny – Nowy Targ

 

Środa: Dzień Spowiedzi Misyjnej

W domu mego Ojca jest mieszkań wiele….

 • 10.30 – Spowiedź – Stary Targ
 • 11.00 – Msza Święta z Nauką Misyjną – Stary Targ
 • 17.00 – Spowiedź dla dzieci
 • 17.30 – Msza Święta dla dzieci
 • 18.30 – Spowiedź – Stary Targ
 • 19.00 – Msza Święta z Nauką Misyjną – Stary Targ (Po Mszy Świętej: Misyjna Droga Światła ulicami Parafii)
 • 18.30 – Spowiedź – Nowy Targ
 • 19.00 – Msza Święta z Nauką Misyjną – Nowy Targ (Po Mszy Świętej: Misyjna Droga Światła ulicami Parafii)

 

Czwartek: Jezus Moim Panem

Kim jestem dla Ciebie….

 • 11.00 – Misyjna Uroczystość opowiedzenia się za Chrystusem – Stary Targ
 • 19.00 – Misyjna Uroczystość opowiedzenia się za Chrystusem – Stary Targ
 • 20.30 – Apel Misyjny – Stary Targ
 • 19.00 – Misyjna Uroczystość opowiedzenia się za Chrystusem – Nowy Targ
 • 20.30 – Apel Misyjny – Nowy Targ

 

Piątek: Do końca ich umiłował

Miłość cierpliwa jest….

 • 11.00 – Msza Święta dla chorych, starszych, cierpiących, z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych – Stary Targ
 • 19.00 – Misyjna Uroczystość Małżeństwa i Rodziny – Stary Targ
 • 19.00 – Misyjna Uroczystość Małżeństwa i Rodziny – Nowy Targ

 

Sobota: Oto Matka Twoja

Zabierz do siebie Maryję….

 • 11.00 – Misyjna Uroczystość Ofiarowania Parafii Matce Bożej – Stary Targ
 • 19.00 – Misyjna Uroczystość Ofiarowania Parafii Matce Bożej – Stary Targ
 • 20.30 – Apel Misyjny – Stary Targ
 • 19.00 – Misyjna Uroczystość Ofiarowania Parafii Matce Bożej – Nowy Targ
 • 20.30 – Apel Misyjny – Nowy Targ

 

Niedziela: Bądźcie mi świadkami

Wy jesteście światłem świata….

 • 08.00 – Msza Święta z Nauką Misyjną – Stary Targ
 • 09.30 – Uroczyste zakończenie Misji Świętych, Poświęcenie Krzyża Misyjnego – Nowy Targ
 • 11.00 – Uroczyste zakończenie Misji Świętych, Poświęcenie Krzyża Misyjnego – Stary Targ

 

Modlitwa w intencji Misji Świętej

Boże, nasz Ojcze, Stworzycielu nieba i ziemi. Dziękujemy Ci, za życie i powołanie do wspólnoty Kościoła.

Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świętych, aby były dniami przemiany naszej parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich, niech będzie darem łaski i miłosierdzia.

Panie, Jezu Chryste, Królu wieków. Pragniemy, abyśmy wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Otwórz nasze umysły na Twoje słowa, które do nas kierujesz, abyśmy potrafili wprowadzić je w nasze codzienne życie. Pomóż nam być świadkami Twojej miłości i przebaczenia dla tych, wśród których żyjemy. Dopomóż nam przygotować się do Misji Świętych, aby wszyscy Twoi wyznawcy żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia.

Duchu Święty! Pomagaj misjonarzom, aby przez Misje Święte zostało odnowione duchowe oblicze naszej parafii. Niech Boskie Słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Niech ten czas stanie się łaską powrotu do miłości Ojca, który nieustannie czeka na swoje dzieci. Spraw, abyśmy byli prawdziwą wspólnotą Kościoła, mieli jedno serce i jednego ducha.

Maryjo! Matko Nieustającej Pomocy, bądź Matką tych Świętych Misji i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem u Boga. Amen.