Dzień Krzyża – Msza Św. w Kątkach 28.05.2019 r.

We wtorek 28 maja 2019 r. w Kątkach Ks. Robert Ziemiański odprawił Mszę św. podczas której poświęcił pola oraz wspólnie z wiernymi modlił się o dobre urodzaje, pogodę oraz błogosławieństwo Boże dla rolników.

W tym roku obchody dni krzyżowych w naszej parafii trwały od wtorku do piątku. Ks. Robert poświęcił pola również w Nowym Targu, Starym Targu oraz w Tropach Sztumskich.

Tradycje obchodów dni krzyżowych zapoczątkował bp Mamert około roku 470. Zasłynął jako mąż modlitwy za swych wiernych w Vienne, dotkniętych takimi nieszczęściami, jak trzęsienie ziemi, pożar, nieurodzaje. Z myślą o uproszenie urodzajów zainicjował tzw. dni krzyżowe. Podczas nich przez trzy dni, przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego, proszono Jezusa wracającego do Ojca, by wstawił się za biednych rolników. Modlitwy połączone były z procesjami do kościołów, kapliczek i krzyży, gdzie zatrzymywano się na modlitwy. Po procesji sprawowana była Msza św., a całość kończyła się wspólnym posiłkiem. Obchody cieszyły się największą popularnością w średniowieczu.

Zdjęcia: Michał Kikut