DYSPENSA NA DZIEŃ ŚW. SYLWESTRA [31 grudnia 2021]

W dniu św. Sylwestra odbywają się liczne spotkania towarzyskie, koncerty, imprezy taneczne oraz bale. W bieżącym roku dzień 31 grudnia wypada w piątek, a więc w dniu pokutnym oraz powstrzymywania się od spożywania pokarmów mięsnych. Jest to dawny zwyczaj katolików w Polsce.Ze względu na uroczystości sylwestrowe udzielam dyspensy od obowiązującej w tym dniu praktyki pokutnej (por. kan. 1251 KPK).

Niniejsze rozluźnienie dyscypliny kościelnej dotyczy osób należących do diecezji elbląskiej oraz gości, którzy przebywają na jej terytorium. Ekwiwalentem za korzystanie z dyspensy powinien być czyn miłosierdzia, choćby materialne wsparcie dzieci czekających na operację.

+Jacek Jezierski, biskup elbląski

Elbląg, dn. 27 grudnia 2021